Elektrické topení
v rodinných domech

Podlahové vytápění

Elektrické podlahové vytápění je efektivní a moderní způsob vytápění v rodinných domech, bytech, chatách a bytových domech. Lze ho realizovat jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích a je použitelné pro všechny druhy podlahy.

Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Solární fotovoltaické elektrárny pro domácnosti lze využít pro přímý ohřev teplé vody nebo jako systém pro výrobu elektrické energie bez akumulace nebo s akumulací.

Vyhřívání okapů a okapových svodů

Topné kabely mají široké využití v okapech, okapových svodech a úžlabích, kde zabraňují zamrznutí vody v odtokových potrubích. Lze je využít i na otevřených terasách a plochých střechách, kde po napadnutí sněhu, sníh okamžitě taje a odtéká ze střechy.

Ochrana venkovních ploch před náledím

Topné kabely ve venkovních plochách jako jsou vjezdy, příjezdové komunikace, chodníky a venkovní schody zajišťují bezpečnost chůze a pojezdu a dále zjednodušují zimní údržbu. Kabely proti náledí lze instalovat do betonu, asfaltu i pod zámkovou dlažbu.

Elektrické topení

v komerčních a průmyslových objektech

Ochrana potrubí

Ochrana potrubí proti zamrznutí

Popis:

 • potrubí ZTI
 • potrubí VZT, VYT, CHL
 • technologická potrubí

Využití:

 • ochrana potrubí ZTI proti zamrznutí
 • ochrana potrubí VZT, VYT, CHL
 • temperování technologických potrubí
Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace a technologické celky

Popis:

 • elektrárny, spalovny, energetická zařízení
 • výrobní areály, zpracovatelské provozy, chladírenské budovy
 • pásové a šnekové dopravníky, výsypky

Využití:

 • předehřevy technologických potrubí
 • ochrana proti zamrzání sypkých hmot v dopravnících a výsypkách
 • základové a stavební konstrukce chladírenských provozů