Dešťovka

Českou republiku v posledních čtyřech letech sužuje sucho. Přívalové deště během letních měsíců, které často přicházejí v období sucha, obvykle nedokáže půda pojmout a její většina po povrchu odtéká do vodních toků. Proto je dobré naučit se vodu zadržovat.  

Investice do vybudování systémů pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou se rozhodně vyplatí. Snížit investiční náklady je možné pomocí dotačního programu Dešťovka. 

O podporu v programu Dešťovka mohou žádat jak majitelé rodinných a rekreačních domů (trvalé obývaných) celé ČR, tak také majitelé bytových domů. Dotaci lze použít na pořízení nové akumulační nádrže, ale i na stávající vyčištěnou odpadní jímku, která již neslouží původnímu účelu.

Program Dešťovka poskytuje podporu 3 variant využití srážkové vody

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – výše dotace až 55 tisíc korun
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – výše dotace až 65 tisíc korun
  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – výše dotace až 105 tisíc korun

TIP: Státní fond životního prostředí přispívá na zpracování odborného posudku u projektů zaměřených na přečištění odpadních vod částku ve výši 10 tisíc korun, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci.

Novinky z oblasti Dešťovky

Zeptejte se nás dřív než začnete investovat !

Mnoho investorů začíná realizaci projektu dřív než má dostatek informací. Nevhodná investice, postup realizace, chybějící fotodokumentace může zcela zmařit možnost získat dotaci.

Kde nás najdete

Průmyslová 50
251 63  Strančice

Telefon

+420 604 311 941

E-mail

dotace@trysyst.cz