Hlinikové topné rohože pod plovoucí podlahu

Hliníková topná rohož je topný prvek primárně určený pro použití pod plovoucími podlahami vyrobenými na bázi laminátu, upraveného či přírodního dřeva. Výhodou hliníkových rohoží je snadná instalace a stejnoměrné vytápění vrstvy podlahy díky teplovodivé vrstvě. Hliníková rohož HML je díky použitým materiálům velmi dobře tvárná a současně odolná.

Hliníková rohož má sendvičovou konstrukci, kdy topný prvek je kryt z obou stran vrstvami skelné tkaniny a vrstvami hliníkové fólie. Topným prvkem je extrémně tenký topný kabel, který má fluoropolymerovou izolaci, zajišťující vynikající elektrické a mechanické vlastnosti při minimální tloušťce. Topný kabel je uložen meandrovitě v přesně daných roztečích.  Skelná tkanina zajišťuje vysokou úroveň mechanické ochrany topného kabelu. Hliníková fólie má dvě funkce, zajišťuje elektrickou bezpečnost i ve vlhkém prostředí a rozkládá teplo v ploše. K hliníkové fólii je připojen ochranný vodič, který se přes opletení přívodního kabelu připojuje k síti. Hliníkové rohože se dodávají v rozměrech 1 až 10 m² s odpovídajícím výkonem 80 až 800 W. Přívod je tvořen jedním 3 m dlouhým ohebným kabelem, vodotěsně připojeným spojkou k topnému kabelu. Přívodní kabel lze zkrátit či na přání libovolně prodloužit.  Přívodní kabel je dvoužilový, stíněný a opatřený vnějším pláštěm ujištění o shodě. Výrobek je označen značkou CE a podle směrnice Evropského společenství 2006/95/ES na něj bylo vydáno ES Prohlášení o shodě.

Určení hliníkové rohože

Hliníková rohož je určena pro instalaci přímo pod plovoucí podlahu nebo pod klasickou dřevěnou podlahu. Rohož je určena pro aplikace suchých stavebních procesů. Určité typy podlah nemusí být vhodné pro podlahové vytápění. Pokud si nejste jisti, kontaktujte dodavatele podlah. Většina výrobců plovoucích podlah uvádí, že jejich výrobky nesmí být vystaveny teplotě nad 29°C. Přesné dodržení této teploty vám zajistí použití přesného elektronického termostatu s čidlem umístěným přímo pod vrstvu plovoucí podlahy.

Hliníková rohož není určena pro instalace pod dlažbu, přírodní kámen nebo podobné tvrdé typy krytin. Hliníkovou rohož není vhodné instalovat do stavebních lepidel a stěrkových hmot a nesmí být s nimi ani v přímém kontaktu. Hrozí reakce s hliníkovou vrstvou.

Není vhodné instalovat na plochy s již zabudovaným podlahovým vytápěním.

Volba výkonu

Postup navrhování výkonu podlahových topných systémů naleznete na stránce Podlahové vytápění. Případně vám s jeho návrhem pomůže náš odborný technik.

 

7 kroků jak položit hliníkovou topnou rohož

1. Skladba podlahy a příprava podkladu

Podklad může být tvořen prakticky jakýmkoliv rovným, dostatečně pevným a nosným podkladem. Nerovný podklad je nutno opatřit samonivelační stěrkou.

Zkontrolujte kvalitu podkladní vrstvy, případně ji vyspravte. Podkladní vrstva by měla být rovná, bez výstupků, boulí a prohlubní, aby nedošlo k poškození rohože. Pokud je podkladem beton, instalace se provádí na vytvrdlý, dokonale vyschlý podklad. Předpokladem je izolace dle normy ČSN 730540.

Rohože je možné díky ochranné Al vrstvě instalovat i do vlhkého prostředí. V takovém případě je nutné zapojit ochranný vodič rohože. V přízemí musí být pod konstrukcí podlahy vrstva hydroizolace, zabraňující prostupu spodní vody (vlhkosti) do izolační vrstvy a celé podlahy.

2. Kročejová izolace

Na podklad položte kročejovou izolaci (izolační podložku). Izolační podložka funguje jako tepelná izolace a současně zabraňuje šíření zvuku v podlaze i mezi patry. Jako izolační vrstvu je možné použít široké spektrum materiálů (např. výrobky typu Mirelon).

3. Rozvržení pokládky rohoží

Hliníková rohož je dodávána jako úzký dlouhý pás šířky 0,5 m; tento pás je možné v místě, kde není topný kabel, nastřihnout a rozložit do požadovaného tvaru. Rozvrhněte rozmístění topné rohože a vyznačte si jej na izolační podložku. Na izolační podložku si vyznačte umístění zařizovacích předmětů, pod něž nebude topný kabel instalován. Rozložení volte tak, aby rohož plochu rovnoměrně vyplnila. Rohož se zpravidla instaluje ve vzdálenosti 10 až 20 cm od stěn – některé příklady instalace jsou dále uvedeny. Rohož zásadně nepokládejte přes dilatační spáry a pod stabilně zabudované vybavení. HML neumísťujte pod plovoucí podlahy, na nichž je umístěn nadměrně těžký nábytek, nebo nábytek pevně spojený s podlahou (např. vestavné skříně). HML není vhodné instalovat pod předměty bránící odvodu tepla (např.nábytek se soklem) instalační podmínky.

4. Instalace čidla

Na vhodné místo upevněte trubku („husí krk“) pro čidlo termostatu. Pokud by trubku pro čidlo nešlo zcela zatlačit do vrstvy izolace, je třeba izolaci pod ní vyříznout, případně vytvořit drážku v podkladní vrstvě tak, aby trubka byla do vrstvy izolace zcela zapuštěna – trubka musí být vždy umístěna co možná nejblíže k topné rohoži a podlaze; v žádném případě nesmí být od rohože oddělena vrstvou izolace!! Čidlo se přilepí na povrch hlinikové rohože, doprostřed jedné ze smyček meandru topného okruhu. Napájecí obvody musí být vždy vybaveny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA.

 5. Instalace rohoží

Topné rohože neinstalujte při teplotách nižších než -5°C. Při nízkých teplotách se snižuje ohebnost topného kabelu v rohoži – rohož se kroutí, zvedá a instalace je pracnější. Před začátkem pokládky změřte a zaznamenejte odpor rohože a její izolační stav. Rohož HML rozviňte po podlaze dle předchozího plánu; látku rohože (ne topný kabel!!!) v případě potřeby nastříhněte a rohož vyskládejte do požadované plochy a tvaru; s obnaženými drátky zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich zalomení nebo poškození; Pokud by přívod s ohledem na svou tloušťku nešel zatlačit do vrstvy použité izolace, je třeba izolaci pod ním vyříznout, případně vytvořit drážku v podkladní vrstvě tak, aby tento přívod byl do vrstvy izolace zcela zapuštěn. Pokud se rohož někde kroutí a zvedá, můžete ji na okraji přilepit samolepicí páskou nebo dočasně zatížit nějakým předmětem. S rohoží je dodávána i samolepicí Al páska; pokud by její množství nebylo dostatečné, je možné si další objednat. Do plánku místnosti si zaznamenejte umístění konce rohože a místa, kde z ní vychází přívodní kabel.

Jednotlivé vrstvy topné rohože se nesmí nikde dotýkat, křížit i překrývat. Nedodržení této zásady vede k přehřátí topného kabelu.

Topný okruh nesmí být délkově upravován. Zkrácení topného kabelu by vedlo k přehřátí, prodloužení by naopak způsobilo snížení výkonu, a tím i nedostatečný ohřev. Topný okruh musí být chráněn před fyzickým poškozením. Po rohoži HML je možné při montáži chodit v obuvi s měkkou podrážkou; s obnaženými drátky (nezalisovaný ve tkanině) zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich zalomení či poškození.

V případě plovoucích podlah se HML vkládá na izolační vrstvu přímo pod plovoucí podlahu. Topný kabel rohože nesmí procházet tepelnou izolací. U plovoucích podlah není nutné rohož nijak upevňovat. Pro usnadnění instalace se někdy na konci zatěžkává nebo přilepí k podkladu.

U přitloukaných podlah z dřevěného masivu se HML vkládá na vrstvu izolace mezi polštáře, na něž se prkna přitloukají. U přitloukaných podlah z dřevěného masivu je nutná fixace HML k podkladní izolaci. Fixace je nutná pro zajištění stálé minimální vzdálenosti HML od hořlavých materiálů (dřeva).

6. Kontrola a dokončení podlahy

Proměřte odpor pracovní smyčky a izolační stav topného kabelu položení podlahy. Na topnou rohož položte plovoucí podlahu. Při pokládce se řiďte technickými podmínkami a návodem výrobce podlahy připojení na síť. Do připravené trubky vsuňte teplotní čidlo.

7. Připojení na síť a regulace

Osaďte termostat a proveďte připojení na elektrickou síť uvedení do provozu. Topný okruh musí být ovládán termostatem s čidlem omezujícím teplotu podlahy na max. 30°C. K regulaci v závislosti pouze na teplotě podlahy (tzv. temperaci) doporučujeme tyto termostaty: OTN-1991, OCC2-1991. K regulaci v závislosti na teplotě v místnosti (hlavní vytápění) doporučujeme používat kombinované termostaty (podlaha+prostor), např. HT3000, OCD2-1999, OTDC-1999. Termostat musí být vždy vybaven podlahovým čidlem.

Uvedení topení do provozu

Pokud je podkladní vrstvou beton nebo podobný stavební materiál, zvyšujte nastavením termostatu teplotu postupně z 15 až na 25°C po dobu asi 6-8 dnů; po tomto náběhu topení vypněte a po vychladnutí zapněte do běžného režimu. V ostatních případech, pokud není podkladem beton apod., může být topný systém spuštěn bez náběhového provozu.

Další návody k instalaci elektrického topení

Topné rohože do samonivelační stěrky

Elektrické topné kabely do podlahy

Elektrické topné rohože pod dlažbu

Rádi vám pomůžeme s návrhem nebo výběrem elektrického topení

Zeptejte se nás na cokoliv, nebo poptejte realizaci topení ve vašem objektu. * Vyplněné údaje budou použity jenom pro zpracování vašeho požadavku.

1 + 9 =

Kde nás najdete

Průmyslová 50
251 63  Strančice

Telefon

+420 606 938 507
+420 604 595 423

E-mail

info@trysyst.cz
obchod@trysyst.cz
fakturace@trysyst.cz

Sledujte nás

na Facebooku