Od 1. září 2024 začne platit zákaz využívání kotlů první a druhé emisní třídy. Dotace na výměny kotlů na tuhá paliva nevyhovující emisní třídy mohou žadatelé čerpat v rámci kotlíkové dotace a programu Nová zelená úsporám. Do 31. srpna je možné čerpat dotace v současné výši a to až 180 000 Kč při výměně za tepelné čerpadlo v Kotlíkové dotaci. V případě podání žádosti do konce srpna, při splnění podmínek, obdrží žadatelé dotaci v současné výši.  Důležité pro žadatele je podání žádosti, instalace nového zdroje může být realizována později. Od září 2024 bude podpora na uvedené kotle, dle sdělení Státního fondu životního prostředí, pokračovat, ale bude již výrazně nižší. Novinkou od září bude možnost žádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.
Zákaz se netýká lokálních zdrojů na tuhá paliva, například kamna, krbové vložky sloužící k přímému vytápění místností. Na jejich výměnu je možné ale také čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.
Další novinkou bude změna administrace žádostí původních kotlíkových dotací, které budou nově administrovány v programu Nová zelená úsporám Light, který je zaměřen pro specifickou cílovou skupinu –  senioři, osoby s 3. stupněm invalidity, domácnosti s příspěvkem na bydlení či rodiny pobírající přídavky na dítě.
Majitelé nevyhovujících kotlů by měli podat žádost co nejdříve, nejpozději do 31.08.2024, aby nepřišli o dosavadní podporu. Pro více informací k dotačním programům nás kontaktujte. S administracemi žádostí máme dlouholeté zkušenosti jak z kotlíkových dotací, tak z programu Nová zelená úsporám.