Mimopražské malé, střední i velké podniky mohou zažádat o dotaci v rámci III. Výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu na fotovoltaické systémy s akumulací nebo bez v rámci OP PIK a to v období od 13.01.2020 do 31.08.2020. Cílem programu je úspora konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů s možností akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Minimální výše podpory je 2 mil. Kč, malé podniky mohou získat až 80% způsobilých výdajů. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 2 MWp.

Instalace fotovoltaických systémů může Vaší provozovně ušetřit výrazně provozní náklady. Pokud uvažujete o investicích do úspor energie, kontaktujte nás včas. O projekty zaměřené na úspory energie je v podnikatelském sektoru velký zájem.

Bližší informace viz tisková zpráva Agentury pro podporu podnikání a inovace https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/12/ue-fve-iii-vyzva-tiskova-zprava.pdf