Podávání žádostí do programu kotlíková dotace ve Středočeském kraji bylo zahájeno 06.06.2022 a příjem žádostí bude ukončen 31.08.2022. Současná výzva je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti, jejichž hlavním zdrojem vytápění je kotel na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Podmínky pro získání kotlíkové dotace jsou, oproti předchozím výzvám, složitější. Žadatel musí splnit zejména kritéria pro výpočet výše přijmu domácnosti. Maximální výše přijmu na člena domácnosti je 170 900 Kč za rok 2020. Tvoří-li domácnost pouze starobní nebo invalidní důchodci, na podporu dosáhnou i bez prokázání výše přijmu. Změny programu jsou i v podporovaných opatřeních. Vyměnit kotel na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel již není možné, navýšena byla ale podpora na výměnu původního kotle za tepelné čerpadlo na 180 000 Kč. Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, kteří nesplní podmínky pro kotlíkovou dotaci, mohou žádat o podporu na jeho výměnu v programu Nová zelená úsporám.

Rádi vám poskytneme více informací k dotacím na výměnu zdroje vytápění, zkušenosti s dotačními programy pro úspory energie v domácnostech máme již několik let. Žádosti administrujeme od podání až po vyplacení dotace. Aktivně spolupracujeme s řadou topenářských firem.