Krajský úřad středočeského kraje zveřejnil nové informace k II. kolu kotlíkových dotací.

Oproti I. kolu dochází k výrazným změnám. Zájemci, kteří plánovali ve II. kole vyměnit starý kotel na pevná paliva za plynový kondenzační kotel, dle posledních informací nebudou moci čerpat kotlíkovou dotaci. Podpoření budou ti žadatelé, kteří zvolí výměnu za tepelné zdroje na obnovitelné zdroje energie (OZE).

“Předpokládaný termín otevření druhého kola kotlíkových dotací bude v dubnu 2017. Na základě rozhodnutí ze SFŽP mohou podávat žádosti pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu.” (Zdroj: Krajský úřad středočeského kraje)