Výzva k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci se ve Středočeském kraji připravuje na 1. čtvrtletí 2022. Zájemci o dotaci mohou již nyní na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje vyplnit dotazník, který slouží pro zjišťování zájmu o připravované kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – https://kotlikovedotace-sk.cz

Stejně jako v předchozích výzvách jsou kotlíkové dotace určeny pro výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provozování bude ukončeno k 1. září 2022. Podstatnou změnou oproti předchozím výzvám pro kotlíkové dotace, je zaměření na nízkopříjmové domácnosti. Ke splnění podmínek pro získání kotlíkové dotace nesmí přesáhnout průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 více než 170 900 Kč, tj. 14 241 Kč na osobu a měsíc, přičemž příjmy členů žijících v domácnosti žadatele jsou průměrovány. Automaticky způsobilí žadatelé, bez nutnosti dokládání příjmu, jsou domácnosti složené výhradně z důchodců pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Žadatel musí také splňovat podmínku vlastnictví, tj. být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti – rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Limity pro dotace jsou 130 000 Kč při pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu a 100 000 Kč při výměně za kondenzační plynový kotel. Žádat lze i zpětně, avšak způsobilé náklady nesmí být staršího data než 01.01.2021.

Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, kteří nespadají do domácností s nižšími příjmy, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

S kompletní  administrací žádostí o dotace, ať kotlíkových nebo dotací v programu Nová zelená úsporám, máme dlouhodobé zkušenosti. Pro více informací sledujte naše stránky nebo nás kontaktujte.