Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo nové informace ke kotlíkovým dotacím, které budou pokračovat až do 1. září 2022, kdy končí možnost provozování starých neekologických kotlů. Oproti předchozím pravidlům nastává několik změn, a to především vyšší podpora pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou dosáhnout na dotaci až 95 % při výměně starého kotle na tuhá paliva. Tyto žádosti budou administrovat, tak jako doposud, krajské úřady. Další změna nastává u žádostí z domácností s běžnými a vyššími příjmy, kde je podpora až 50 % na výměnu starého kotle. Žádosti z těchto domácností budou nově administrovány v rámci programu Nová zelená úsporám s možností využití kombinace s dalšími podporami na úsporu energie v domácnosti.

Na 95 % podporu může v nových podmínkách dosáhnout např. čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně mají na 95 % dotaci automaticky nárok, samozřejmě pokud splní další (technické) podmínky stanovené programem.

Nová pravidla pro čerpání kotlíkových dotací budou zveřejněna koncem července 2021. Sledujte naše novinky.