Úspěšný program Nová zelená úsporám (NZÚ) Light již přes rok umožňuje podpořit domácnosti s nižšími příjmy a seniory při úsporných opatřeních jako jsou zateplení rodinných domů, výměna oken, dveří, zateplení střechy a podlah. Dále se velké oblibě těší před nedávnem zařazená podpora pro ohřevu vody pomocí fotovoltaiky či termiky. Novinkou od 17.01. 2024 je rozšíření programu o domácnosti, ve které některý ze členů pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti.

K prokázání žadatele, že splňuje podmínky programu postačí potvrzení o pobírání starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, potvrzení k čerpání příspěvku na bydlení anebo přídavku na dítě v období mezi 12.09.2022 a datem podání žádosti, přičemž pobírání přídavku na dítě není podmíněno během celé uvedené lhůty. Podmínkou pro splnění programu je také vlastnictví nemovitosti žadatele, ať již přímo nebo v společném jmění manželů nebo podílovém vlastnictví.

Výhodou programu oproti Nová zelená úsporám standart je možnost čerpání zálohy, o dotaci je možné požádat dokonce i zpětně, pokud opatření bylo realizováno po 12.09.2022.

Na podmínky programu se nás často ptáte, rádi Vám informace k NZÚ Light poskytneme a nasměrujeme Vás na příslušná pracoviště EKIS nebo MAS, neboť pracovníci těchto poradenských center mohou zajistit administraci žádosti, zpracování zprávy o navrhovaných a následně realizovaných opatřeních, pro Vás zdarma.