Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu II programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 2. ledna 2018.