Dne 4.10.2017 byl zahájen příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace pro Středočeský kraj v rámci programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019″. V této druhé výzvě se předpokládá celkový objem peněžních prostředků 502 233 009,72 Kč.

Příjem žádostí probíhá nejprve prostřednictvím elektronického systému, který každé zaregistrované žádosti přidělí pořadové číslo. Teprve po doručení žádosti v listinné podobě se všemi povinnými přílohami je žádost postoupena ke schvalovacímu procesu. Přestože je zájem o Kotlíkové dotace obrovský, příjem žádostí stále probíhá a to až do 29.06.2017 nebo do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Podporovány jsou automatické kombinované kotle (uhlí, biomasa), ruční kotle na biomasu, automatické kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Nejvíce podporovány jsou automatické kotle na biomasu a tepelná čerpadla dotací 120 000,- Kč. Navíc žadatelé z prioritních obcí mají nárok na navýšení dotace o 7 500,- Kč .

Nově také úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci mohou uplatnit bonus až do výše 40 000,-Kč při podání žádosti o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému v programu Nová zelená úsporám a to až do 2 let od vyplacení kotlíkové dotace.

Pro více informací ke kotlíkovým dotacím a programu Nová zelená úsporám nás kontaktujte.