Magistrát hl. m. Prahy spouští opět dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 2019 na výměnu zdrojů vytápění či na pořízení solárních systémů. Žádosti bude možné podávat od 10.06.2019 až do 30.08.2019. Dotace jsou určeny jak pro fyzické osoby vlastnící či užívající byt, RD či rekreační objekt s trvalým bydlištěm, tak pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Celkový objem prostředků určených pro podporu žadatelů je 20 mil. Kč.

A na jaké výměny zdrojů vytápění můžete žádat o dotaci? Podpořeny budou výměny kotlů na tuhá paliva, lokální topidla, výměny starých plynových kotlů za energeticky účinnější zdroje vytápění. O dotaci můžete požádat i v případě instalace solárních termických a fotovoltaických systémů nebo při pořízení tepelného čerpadla v novostavbě. U všech variant je třeba počítat s podáním žádosti až po zrealizování celé akce, a to v rozhodném období od 01.09. 2018 do 30.08.2019.

Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.