Uvažujete-li o využívání dešťové vody na zahradě a v rodinném domě, snižte investiční náklady na vybudování systému pro hospodaření s dešťovou vodou pomocí programu Dešťovka. Ušetřit můžete až 105 000 Kč podle vybrané varianty.

Zvolit můžete jednoduché systémy akumulace dešťové vody pouze pro zálivku zahrady nebo složitější systémy zahrnující propojení akumulace dešťové vody na zalévání a splachování či dokonce systémy využívající přečištěnou šedou vodu z domácnosti i v kombinaci s akumulací dešťové vody.

Pravidla programu umožňují podporu na pořízení nové nádrže na dešťovou vodu, ale lze podpořit stávající odpadní jímky, které již neslouží svému účelu. Uznatelným výdajem v těchto přídech jsou i náklady na její čistění, vyspravení a úpravy.

Pro úspěšné podání žádosti je nutné doložit odborný posudek popisující zvolený systém. Zpracování a potvrzení odborného posudku vám u nás zajistíme, stejně tak i kompletní administraci celé žádosti včetně doporučení na ověřené dodavatele. Pro více informací využijte kontaktní formulář nebo nám rovnou zavolejte.