I v letošním roce mohou Pražané žádat o dotace na projekty v oblasti výměny zdrojů vytápění či úspory energie pomocí solárních systémů a to v rámci programu Čistá energie Praha 2020. Opět mohou požádat o dotace majitelé starých plynových kotlů, kteří již vyměnili, či plánují letos vyměnit tyto za nové kondenzační plynové kotle. Zajímavé jsou ale i podpory dalších projektů na úsporu energie, jako například instalace tepelných čerpadel v novostavbách nebo výměny zdroje vytápění v bytových domech. Žadateli mohou být jak fyzické osoby, tak i bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Podmínkou programu je realizace projektu v období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020. Žádosti přijímá Magistrát hl. města Prahy od 10. 06. 2020 až do 31. 08. 2020. Pro více informací nás kontaktujte.