Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 27. 6. 2017 Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019″. Program bude na úřední desce zveřejněn od 31. 8. 2017 do 30. 12. 2020.

Středočeský kraj bude rozdělovat na realizaci dílčích projektů 502 mil. Kč.

Podle schváleného Programu bude příjem žádostí probíhat v termínu od 4. 10. 2017 od 8.00 hod. do 29. 6. 2018 do 14.00 hod. Mění se způsob podání žádostí. Žádosti budou podávány elektronicky a následně doručované včetně příloh v listinné formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje. Rozhodující pro určení pořadí každé žádosti bude datum a čas jejího přijetí v elektronické podobě na Krajský úřad Středočeského kraje. Bližší informace o způsobu elektronického podání budou uveřejněny společně s 2. výzvou kotlíkové dotace a Programem na webových stránkách Středočeského kraje od 31. 8. 2017.

Podle schváleného Programu bude podporována výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé budou moci získat finanční dotaci ve výši 75 000 Kč až 127 500 Kč dle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz